DIGITAL ALEA Sp. z o.o.
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa
tel.: +48 22 312 1167
fax.: +48 22 312 1001
email: info@digitalalea.pl
email: reklamacje@digitalalea.pl

Pobierz wizytówkę vCard


Akta rejestrowe w Sądzie Rejestrowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRSa,
KRS 0000376735, NIP: 525-249-98-23

Kapitał zakładowy w wysokości 505.000 PLN